Студенттердин өздүк көркөм-чыгармачылдык кружогу

Кызыл-Кыя медициналык колледжинде студенттердин  өздүк көркөм чыгармачылык кружогу иштейт.